Prehliadka továrne

production area  4

Výrobná oblasť

Raw material area 1

Oblasť surovín

Raw material area 2

Oblasť surovín

Raw material area 3

Oblasť surovín

company name

meno spoločnosti

office area

Kancelársky priestor

19  packaging

Balenie

packaging 2

Balenie

pressure test

Tlaková skúška

production area  2

Výrobná oblasť

production area  3

Výrobná oblasť

The company a panoramic

Spoločnosť A Panoramatická